Новини

DEHN защитава Нефтената и Газова индустрия

Преработвателни фабрики, като рафинерии, нефтени, газови и продуктови тръбопроводи, принадлежат към най-големите и сложни конструктивни структури - те се нуждаят от специални защитни решения.

Поради големите размери, местоположение и конструкция, и използването на модерни измервателни и контролни технологии, надеждността на тези инсталации е застрашена от атмосферни или комутационни пренапрежения.

Възстановителните разходи по замяна на повредените системи са значително по-високи, отколкото разходите по инсталирането на системи за защита от пренапрежения, да не говорим за загубите породени от експлоатационно бездействие.

DEHN защита за нефтената и газова индустрия на Английски и Немски език (840 KB, PDF формат).

 
DEHN защитава Фотоволтаични системи

Развитието на соларната индустрия е в икономически възход. Преимуществата на децентрализираното произвеждане на енергия от слънчева светлина придобиват нарастваща подкрепа.

Поради реализацията на открито и обширната повърхност на фотоволтаичните системи, възниква рискът от директни и индиректни удари от мълнии.

Фотоволтаичните системи неизбежно представляват връзка към електрическата инсталация на сградата. Така евентуални ефекти от мълния върху фотоволтаичните генератори могат да засегнат цялата сграда.

Потенциалният риск зависи от различни фактори, като удълженията и структурата на системата, честотата на мълниеносни бури и изложението на системата.

Повече информация на Английски език от DEHN International (отваря се в нов прозорец).

 Програмата необходима Ви за този тип файл формат може да изтеглите тук: